headerlogogrootbejpg

Met welk labo werkt Bloedwaardentest.be?

Bloedwaardentest werkt in Belgie met het meest vooraanstaande laboratoria.

De ontwikkelingen gaan snel en particulieren willen steeds meer het heft in eigen handen nemen voor hun gezondheid.
Daartoe wil de consument preventief bloedonderzoek doen en dit zelf betalen.

In Nederland is ereen branche vereniging die de kwaliteit en de zin van preventief medisch onderzoek bewaakt en afstemt met de wettelijke normen
Dat is de Nvvpg.  Zodra er in Belgie een branche vereniging ontstaat die de richtlijnen afstemt met de reguliere zorg en de wetgeving zal Bloedwaardentest.be  zich hier ook bij aansluiten.

Bloedwaardentest biedt in Nederland en Belgie uitgebreide medische laboratoriumdiensten, waaronder specialistische anatomische pathologie, moleculaire pathologie, arbeidsgeneeskunde, toxicologie.  Het lab waarmee Bloedwaardentest samenwerkt in Belgie heeft een erigen  ophaalservice en eigen priklocaties. Op deze manier wordt de pre-analyse en het kwaliteit van de monsters optimaal bewaakt. Door de geavanceerde laboratoriumsoftware kan de service voor cliënten zie zelf hun bloed willen laten onderzoeken via Bloedwaardentest snel en betrouwbaar plaatsvinden.

Kwalitleitsmerken:

Belac-accreditatie


Het Algemeen Medisch Laboratorium is sinds 1995 geaccrediteerd door het Belgisch Accreditatiesysteem BELAC. Indien u dat wenst, kunnen wij u een gedetailleerde lijst van geaccrediteerde analyses en een accreditatiecertificaat bezorgen.

Humane geneeskunde met ISO 15189 certificaat.

De BELAC Accreditatie geeft u als opdrachtgever de garantie dat alle fasen van de laboratoriumactiviteiten worden uitgevoerd volgens de internationale norm. BELAC voert hiertoe op regelmatige basis een audit uit bij AML.

Erkenningsnummer klinische biologie: 811653-43-998
Erkenningsnummer pathologische anatomie: 811977-10-997